Střední školy - učebnice

5504757

Chemie sbírka příkladů pro SŠ

Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví.
5502369

Anglický jazyk Anglická frázová slovesa

- v aktivní komunikaci pro školy a samouky.
5502370

Anglický jazyk English conversation

Tato anglická konverzace je určena uživatelům, jejichž znalost angličtiny je na střední či pokročilejší úrovni.
5504416

Český jazyk Čítanka pro I.ročník gymnázií

Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
5503101

Český jazyk Čítanka pro II.ročník gymnázií

Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5506360

Český jazyk Čítanka pro III.ročník gymnázií

Obsah čítanky: světová literatura, vybrané národní literatury, drama a divadlo, česká literatura (autorské profily).
5504725

Český jazyk Literatura pro I.ročník gymnázií

Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5503100

Český jazyk Literatura pro II.ročník gymnázií

Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
5506359

Český jazyk Literatura pro III.ročník gymnázií

Pro každý ročník je jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5504415

Český jazyk pro 1.ročník gymnázií

Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5500319

Český jazyk pro 2.ročník gymnázií

Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5500320

Český jazyk pro 3.ročník gymnázií

Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5500321

Český jazyk pro 4.ročník gymnázií

Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5505141

Český jazyk Přijímací zkoušky na VŠ český jazyk a literatura

Publikace informuje o cílech, průběhu a metodách písemných i ústních přijímacích zkoušek, dále poskytuje studentům cenné rady a instrukce, jak se ke
5503399

Dějepis 1 Pravěk a starověk

Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia.
5501262

Dějepis 2 Středověk a raný novověk

Publikace umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu.
5506465

Dějepis 3 Novověk

Publikace je třetím dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
5506466

Dějepis 4 Nejnovější dějiny

Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
5503102

Chemie Obecná a anorganická chemie I

Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia.
5503103

Chemie organická a biochemie II

Druhé upravené a doplněné vydání Učebnice tvoří komplet s titulem Chemie pro gymnázia I. Je zpracována podle nejnovějších osnov pro čtyřletá gymnázia.
5503482

Chemie pro střední školy

Učebnice určena pro všechny typy SŠ. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy,tabulky a náměty na laboratorní práce.
5504486

Chemie Přehled středoškolské chemie

Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.
5505460

Geografie Česká republiky 4

Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku.
5503701

Geografie Fyzickogeografická část 1

Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání.