Střední školy - učebnice

5504757

Chemie sbírka příkladů pro SŠ

Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví.
5502369

Anglická frázová slovesa

- v aktivní komunikaci pro školy a samouky.
5502370

Anglická konverzace

Tato anglická konverzace je určena uživatelům, jejichž znalost angličtiny je na střední či pokročilejší úrovni.
5504415

1.ročník Učebnice

Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5504416

1.ročník Čítanka učebnice

Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
5504725

1.ročník Literatura učebnice

Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5500319

2.ročník Učebnice

Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5503101

2.ročník Čítanka učebnice

Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5503100

2.ročník Literatura učebnice

Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
5500320

3.ročník Učebnice

Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5506360

3.ročník Čítanka učebnice

Obsah čítanky: světová literatura, vybrané národní literatury, drama a divadlo, česká literatura (autorské profily).
5506359

3.ročník Literatura učebnice

Pro každý ročník je jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
5500321

4.ročník Učebnice

Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
5505141

Přijímací zkoušky na VŠ český jazyk a literatura

Publikace informuje o cílech, průběhu a metodách písemných i ústních přijímacích zkoušek, dále poskytuje studentům cenné rady a instrukce, jak se ke
5503399

1.ročník Pravěk a starověk učebnice

Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia.
5501262

2.ročník Středověk a raný novověk učebnice

Publikace umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu.
5506465

3.ročník Novověk učebnice

Publikace je třetím dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
5506466

4.ročník Nejnovější dějiny učebnice

Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
5503482

Chemie pro střední školy učebnice

Učebnice určena pro všechny typy SŠ. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy,tabulky a náměty na laboratorní práce.
5503102

Obecná a anorganická chemie I učebnice

Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia.
5503103

Organická chemie a biochemie II učebnice

Druhé upravené a doplněné vydání Učebnice tvoří komplet s titulem Chemie pro gymnázia I. Je zpracována podle nejnovějších osnov pro čtyřletá gymnázia.
5504486

Přehled středoškolské chemie

Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.
5505460

4.ročník Geografie 4 Česká republika učebnice

Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku.
5503701

Geografie 1 Fyzickogeografická část učebnice

Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání.