Mateřské školy

5600020

Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš Moje školka

Soubor obsahuje: 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Moje školka“, 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1)
5600019

Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš Můj domov

Soubor obsahuje: 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Můj domov“, 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1)
5600014

Barevné kamínky: Hrajeme si s obrázky jarních květin e-publikace

E-publikace není fyzická publikace - pomocí přístupu přes internet si ji můžete ale vytisknout.
5600024

Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka

Pohádkový příběh pro poučení i zábavu s říkankami, písničkami a obrázky k vymalování.
5600012

Barevné kamínky: Pedagogická evaluace

Obsahem publikace je pedagogická evaluace z hlediska praxe předškolního vzdělávání a příklady aplikace pedagogické evaluace v každodenní praxi.
5600013

Barevné kamínky: Pedagogická evaluace 2

Obsahem publikace jsou evaluační otázky a ukázky tabulek pro evaluaci školního plánu, měsíčních a týdenních témat a denní vzdělávací činnosti - denní
5604476

Barevné kamínky: Pravidla společného soužití v MŠ

Publikaci nabízíme pedagogům jako inspiraci pro tvorbu pravidel společného soužití dětí v mateřské škole.
5604477

Barevné kamínky: Říkejme si spolu 2

Druhý díl knížečky Říkejme si spolu, který svými milými verši zaujme malé posluchače pro poslech i nácvik. Formát A5
5600002

Barevné kamínky: téma č.1: Kdo všechno přišel do školy

Obsahem podtémat je přivítání dětí v mateřské škole, posilování prosociálních vztahů mezi dětmi a význam rodiny a domova.
5600011

Barevné kamínky: téma č.10: Co už umím

Obsahem tématu jsou náměty k oslavě svátku dětí, k probouzení přirozené zvídavosti dětí a sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí.
5600003

Barevné kamínky: téma č.2: Sklízíme plody podzimu

Téma je rozpracováno do podtémat s náměty: na poli, na zahradě, v lese.
5600004

Barevné kamínky: téma č.3: Když padá listí

Děti objevují vliv počasí na přírodu a její proměny, osvojují si poznatky o lidském těle a zdraví člověka.
5600005

Barevné kamínky: téma č.4: Těšíme se na Ježíška

Kouzelné období vánoc, příprava Mikulášské slavnosti, vánoční tradice a zvyky, jdeme z pohádky do pohádky.
5600006

Barevné kamínky: téma č.5: Paní Zima jede

Náplní podtémat jsou zimní hry a sporty, příprava na zápis do základní školy, slavnosti Masopustu.
5600007

Barevné kamínky: téma č.6: Objevujeme svět kolem nás

Děti objevují lidské činnosti a povolání, dopravní prostředky, řeky a moře.
5600008

Barevné kamínky: téma č.7: Jak se rodí jaro

Téma obsahuje náměty k objevování probouzející se jarní přírody. Slavnosti svátku jara, Velikonoční tradice a zvyky.
5600009

Barevné kamínky: téma č.8: Moje zvířátko-kde má domov?

Děti objevují svět domácích i volně žijících zvířat a jejich mláďat.
5600010

Barevné kamínky: téma č.9: Když všechno kvete

Krásy kvetoucí přírody ve hře dětí, příprava na svátek maminek.
5600080

Barevné kamínky: Tématické čtení 3

Okruh témat příběhů s pracovními listy: O domácích zvířatech, O životním prostředí a ekologii.
5600081

Barevné kamínky: Tématické čtení 4

Okruh témat příběhů s pracovními listy: O pohádkách a strašidlech, O rodině, životním prostředí a ekologii, O domácích zvířatech, O přírodě.
5600082

Barevné kamínky: Tématické čtení 5

Okruh témat příběhů s pracovními listy: O planegtě Zemi, O vodních živočiších, O mořích, řekách a vodstvu, O vesmíru.
5600064

Barevné kamínky: Tématické čtení 6

Okruh témat příběhů s pracovními listy: O řemeslech a povoláních, O kamarádech, O pohádkách a strašidlech.
5600027

Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 1

Okruh témat pracovních listů a námětů: O mateřské škole, O kamarádech, O ovoci, O zelenině, O podzimu.
5600028

Barevné kamínky: Tematické pracovní listy a náměty 2

Okruh témat pracovních listů a námětů: O zahradě, O volně žijících zvířatech, O rodině, O počasí, O lese, O zdraví.