Náhradní plnění

Po uzavření smlouvy poskytujeme náhradní plnění dle zákona č.435/2004 sb. o zaměstnanosti.
Zaměstnavatelé – máte víc než 25 zaměstnanců?

CO JE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoli důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu zaměstnávajícího min.50% osob se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR.
Zaměstnavatel Poprokan papír s.r.o. čestně prohlašuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81, odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v posledním znění.

V roce 2022 jsme dosáhli přepočteného počtu osob se ZP – 41,01 .

Kontaktní osoba za organizaci: Ing. Markéta Mikovcová