Výprodej učebnic

Výprodej
5502664

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New 2 Pupil´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - učebnice.
Výprodej
5500138

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Activity book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - česká verze pracovního sešitu.
Výprodej
5500139

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Pupil´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - učebnice.
Výprodej
5500140

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Teacher´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - česká verze metodiky.
Výprodej
5500132

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 1 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 12 lekcí Orálního kurzu a 13 standardních lekcí. Je určena žákům-začátečníkům.
Výprodej
5501839

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 2 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 15 standardních lekcí. Je určena žákům-pokročilejším začátečníkům. Jednotlivé lekce jsou rozvrženy na čtyři strany.
Výprodej
5503244

1.ročník Anglický jazyk Karty Angličtina se zvířátky

Nezbytnou součástí vybavení učitele jsou obrázkové karty vhodné pro ukázku pojmů před celou třídou. 1. sada karet obsahuje ...
5503127

1.ročník Český jazyk Čáry máry II pracovní sešit

Pracovní sešit navazující na předchozí díl je určen mladšímu školnímu věku.
Výprodej
5500170

1.ročník Prvouka Metodický průvodce

V metodice je uvedeno množství her, které vedou děti k rozvoji slovní zásoby, logického myšlení, samostatnosti.
Výprodej
5503518

1.ročník Český jazyk Písanka 3 Genetická metoda vázané písmo

Nácvik klasického psacího písma, které přichází na řadu přibližně v polovině školního roku, je veden zčásti tradičními postupy, zčásti již nabytými
Výprodej
5500507

1.ročník Český jazyk První čtení

Třetí díl alternativní řady slabikáře využívajícího analyticko-syntetické metody.
Výprodej
5503266

1.ročník Český jazyk Skládací abeceda

Obsahuje písmena (patkový font), oddělena perforací, obrázky na doplnění vět s motivy z Živé abecedy a Slabikáře, základní diakritiku, podložku na
Výprodej
5501145

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 2

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
Výprodej
5501146

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 3

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
Výprodej
5501147

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 4

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
Výprodej
5506633

1.ročník Český jazyk Učebnice 1 Začínáme číst a psát SVP

První díl pracovní učebnice ke genetické metodě čtení vede žáky k výuce písmen velké tiskací abecedy. Žáci se v ní učí velkou abecedou číst i psát.
Výprodej
5503513

1.ročník Český jazyk Učebnice 2 Už čteme a píšeme sami genetická metoda

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty.
Výprodej
5506639

1.ročník Český jazyyk Písanka 1 Genetická metoda vázané písmo SVP

Písanka 1 vázaného písma pro 1. ročník ke genetické metodě čtení je součástí souboru tří písanek.
Výprodej
5501356

1.ročník Prvouka Příručka učitele

Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem – společnou výuku celé třídy, samostatnou práci dětí (případně s
Výprodej
5501148

1.ročník Prvouka učebnice

Přehledná pracovní učebnice prvouky plná zajímavých úloh s didaktickými ilustracemi, tabulkami a fotografiemi.
Výprodej
5500251

2.ročník Český jazyk Čítanka 2.ediční řada

Tvrdá vazba. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě.
Výprodej
5503059

2.ročník Český jazyk Pracovní sešit Víš co čteš?

Pracovní sešit ke starší Čítance pro 2. ročník.
Výprodej
5501623

2.ročník Prvouka Pracovní sešit

Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině.
Výprodej
5501859

2.ročník Prvouka Příručka učitele

Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a