Výprodej učebnic

5502031

6.-9.ročník Anglický jazyk New English for You 3 Pupil's Book

Učebnice obsahuje 13 lekcí, 5 stran úvodního seznámení s Velkou Británií a Spojenými státy, přehledná gramatika, každá lekce obsahuje reálie
5502310

4.ročník Přírodověda Člověk a jeho svět učebnice

Učebnice vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů.
5501492

6.ročník Občanská výchova Člověk v demokratickém státě učebnice

Většina kapitol má jednotnou strukturu: krátké motivační příběhy ze života, výklad, rozšiřující učivo, otázky a úkoly, slovníček, shrnutí.
5500385

6.-9.ročník Zeměpis Ekologická a environmentální výchova

Příručka pro základní školy a střediska ekologické výchovy. Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu.
5600001

Barevné kamínky - úvodní díl

Tato úvodní publikace je příkladem rámcového celoročního programu mateřské školy.
5503059

2.ročník Český jazyk Pracovní sešit Víš co čteš?

Pracovní sešit ke starší Čítance pro 2. ročník.
5505814

Anglický jazyk Project 2 Workbook with CD-ROM International Third Edition

Pracovní sešit - anglická verze-
5501118

6.ročník Český jazyk Čítanka

Čítanka je celobarevná, vázaná, ve formátu 150 x 210 mm, se slovníčkem autorů a ilustrátorů.
5500931

6.ročník Dějepis 6 Pravěk Starověk

Moderně připravená učebnice nejstarších dějin, pravěku a starověku přibližuje žákům učivo nejvzdálenější minulosti formou co nejvíce přístupnou
5502312

4.ročník Vlastivěda Společnost učebnice

Učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky důrazem na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností.
5500324

6.ročník Anglický jazyk Way to Win A2 učebnice

Učebnice - posilování mezipředmětových vztahů, praktické využití jazykového portfolia, motivační úvodní stránky ...
5501229

6.ročník Zeměpis pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, k
5503729

6.ročník Dějepis Pravěk, starověk Pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva.
5502414

Anglický jazyk Cookie and Friends A Plus Classbook with CD

Rozšířená verze učebnice angličtiny pro děti ve věku 3 - 6 let. Pestře ilustrovaná učebnice rozvíjí čtecí a psací schopnosti pomocí zábavných příběhů.
5501139

4.ročník Vlastivěda Hlavní události nejstarších českých dějin

Učebnici je vhodné doplnit tímto pracovním sešitem, který zahrnuje mnoho zábavných úkolů a her k procvičení učiva a dalších námětů pro činnostní styl
5500132

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 1 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 12 lekcí Orálního kurzu a 13 standardních lekcí. Je určena žákům-začátečníkům.
5500490

6.ročník Německý jazyk Učebnice

Jeden z dílů ucelené řady učebnic k výuce německého jazyka na ZŠ.
5502259

6.-9.ročník Matematika Přijímací zkoušky na střední školy testy

Sbírky pro 6.-9.
5505341

6.ročník Fyzika Pracovní sešit nová generace

Pracovní sešit:přibližuje žákům praktickou povahu fyziky prostřednictvím řady jednoduchých experimentů.
5504190

Francouzský jazyk En Francais učebnice 2.díl

Učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích pokrývá přibližně 600 až 800 vyučovacích hodin.
5502311

4.ročník Přírodověda Člověk a jeho svět pracovní sešit

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje úlohy nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.
5503596

6.ročník Zeměpis Přírodní obraz Země Pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva.
5500693

6.-9.ročník Český jazyk Diktáty a cvičení z českého jazyka

Sbírka je zaměřena na jednotlivé pravopisné jevy jednotlivých ročníků 2.stupně.V závěru je klíč správných řešení, určeno pro žáky 6.-9.ročníku ZŠ.
5500440

8.-9.ročník Zeměpis Česká republika učebnice

Učebnice je zpracovaná v souladu s novým krajským upořádáním do těchto kapitol: Česká republika na mapě Evropy, Přírodní podmínky, Hospodářství,