Výprodej učebnic

5502664

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New 2 Pupil´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - učebnice.
5500138

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Activity book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - česká verze pracovního sešitu.
5500139

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Pupil´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - učebnice.
5500140

1.-5.ročník Anglický jazyk Chatterbox New Starter Teacher´s book

New Chatterbox je třídílná řada učebnic angličtiny pro děti ve věku 7-9 let, tedy pro 1. stupeň ZŠ - česká verze metodiky.
5500132

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 1 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 12 lekcí Orálního kurzu a 13 standardních lekcí. Je určena žákům-začátečníkům.
5501839

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 2 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 15 standardních lekcí. Je určena žákům-pokročilejším začátečníkům. Jednotlivé lekce jsou rozvrženy na čtyři strany.
5503127

1.ročník Český jazyk Čáry máry II pracovní sešit

Pracovní sešit navazující na předchozí díl je určen mladšímu školnímu věku.
5503518

1.ročník Český jazyk Písanka 3 Genetická metoda vázané písmo

Nácvik klasického psacího písma, které přichází na řadu přibližně v polovině školního roku, je veden zčásti tradičními postupy, zčásti již nabytými
5500507

1.ročník Český jazyk První čtení

Třetí díl alternativní řady slabikáře využívajícího analyticko-syntetické metody.
5503266

1.ročník Český jazyk Skládací abeceda

Obsahuje písmena (patkový font), oddělena perforací, obrázky na doplnění vět s motivy z Živé abecedy a Slabikáře, základní diakritiku, podložku na
5501145

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 2

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
5501146

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 3

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
5501147

1.ročník Český jazyk Slabikář Písanka 4

Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují.
5506633

1.ročník Český jazyk Učebnice 1 Začínáme číst a psát SVP

První díl pracovní učebnice ke genetické metodě čtení vede žáky k výuce písmen velké tiskací abecedy. Žáci se v ní učí velkou abecedou číst i psát.
5503513

1.ročník Český jazyk Učebnice 2 Už čteme a píšeme sami genetická metoda

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty.
5506639

1.ročník Český jazyyk Písanka 1 Genetická metoda vázané písmo SVP

Písanka 1 vázaného písma pro 1. ročník ke genetické metodě čtení je součástí souboru tří písanek.
5501356

1.ročník Prvouka Příručka učitele

Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem – společnou výuku celé třídy, samostatnou práci dětí (případně s
5501148

1.ročník Prvouka učebnice

Přehledná pracovní učebnice prvouky plná zajímavých úloh s didaktickými ilustracemi, tabulkami a fotografiemi.
5500251

2.ročník Český jazyk Čítanka 2.ediční řada

Tvrdá vazba. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě.
5503059

2.ročník Český jazyk Pracovní sešit Víš co čteš?

Pracovní sešit ke starší Čítance pro 2. ročník.
5500562

2.ročník Matematika Sbírka úloh z matematiky

Sbírka pro 2.-3.ročník ZŠ obsahuje stovky příkladů pro běžné opakování a procvičování učiva podle osnov jednotlivých ročníků ZŠ Sbírky pro 2.
5501623

2.ročník Prvouka Pracovní sešit

Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině.
5501859

2.ročník Prvouka Příručka učitele

Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a
5501622

2.ročník Prvouka Učebnice

V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma.