Učebnice, pracovní sešity

5508489

1.ročník Český jazyk skládací abeceda na suchý zip

Učební pomůcka, kterou ocení především ti, kteří se několikrát setkali s vysypanými písmeny skládací abecedy z desek.
5506726

1.-5.ročník Matematika Násobení a dělení s kolíčky 2

Čtyři příklady, pro každý příklad jeden barevný kolíček, jen ho přiřadit ke správnému výsledku.
4727

Klasifikační sešit A5

Předností je rychlá orientace díky 10 výsekům pro jednotlivé třídy. Za každým seznamem je volný prostor pro poznámky.
5507727

Německý jazyk Passt schon! 3. Učebnice a pracovní sešit+interaktiv

Sada učebnice a pracovního sešitu: papírová a elektronická verze.
643

Čtenářský deník A4 pro základní a střední školy

Novinka 2020. Nový čtenářský deník ve formátu A4 a počtu 72 stran.
5502343

1.-3.ročník Český jazyk Loutkové divadlo zahrajem si pohádky

Kartonová vystřihovánka je určena k dramatizaci pohádek z knížky Zahrajeme si pohádky autorky Zuzany Novákové. Tato pomůcka je určena žákům 1. - 3.
5508370

1.ročník Český jazyk Písanka ke Slabikáři 3 („z“ s kličkou)

Třetí sešit třídílného souboru písanek pro nácvik psaní vázaným písmem s variantou písmena „z“ s kličkou.
5508369

1.ročník Český jazyk Písanka ke Slabikáři 2 („z“ s kličkou)

Druhý sešit třídílného souboru písanek pro nácvik psaní vázaným písmem s variantou písmena „z“ s kličkou.
5502339

1.-5.ročník Český jazyk Slovníček

Měkká vazba. Slovníček je praktickou pomůckou pro žáky na 1. stupni ZŠ. Obsahuje slova a jevy, které jsou pro ně nejčastějším gramatickým úskalím.
5501821

1.ročník Český jazky Soubor obrazů pro vyvození slabik

Učební pomůcka: soubor obrázků, které žáci pojmenovávají, názvy rozkládají na slabiky a pracují s náslovnou slabikou.
5503865

1.ročník Český jazyk Abeceda nástěnná tabule

Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí české abecedy.
5506231

1.ročník Český jazyk e-Pracovní sešit k Mojí první čítance

Pracovní sešit přináší zásobník zábavných úkolů zaměřených na čtení s porozuměním a nácvik plynulého čtení.
5507108

1.ročník Český jazyk e-Pracovní sešit k Živé abecedě

Interaktivní učebnice je elektronická verze rozšířená o interaktivní doplňky pro IT SMART Board.
5503702

1.ročník Český jazyk e-Pracovní sešit k Živé abecedě

Soubor rozmanitých úkolů pro přímou i samostatnou práci žáků v předslabikářovém období.
5504476

1.ročník Český jazyk e-Pracovní sešit k Živé abecedě

Elektronická verze.
5500770

1.ročník Český jazyk Karty ke Slabikáři

30 přehledných oboustranných barevných karet obsahuje slova pro nácvik čtení s porozuměním, zadání pro samostatnou práci, diktáty a cvičení pro
5503779

1.ročník Český jazyk Karty ke slabikáři e-Učebnice

Elektronická učebnice a pracovní karty ke Slabikáři.
5503351

1.ročník Český jazyk Malý čtenář písničky CD

Hudba J. Klempíř, zpívají D. Herzánová, E. Hrušková, V.
5500265

1.ročník Český jazyk Moje první čítanka

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová
5506287

1.ročník Český jazyk Moje Živá abeceda

Tento první titul z nové řady učebnic počátečního čtení využívá i nevázané psací písmo, dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením
5506408

1.ročník Český jazyk Můj Slabikář 1.díl

Můj SLABIKÁŘ je více než učebnice počátečního čtení.
5503862

1.ročník Český jazyk Můj Slabikář 2.díl

Druhý díl učebnice Můj SLABIKÁŘ obsahuje nácvik písmen c, b,š, č, ž, ř, g, f, ch (a dále bě, pě, vě, mě, q, x, w).
5503302

1.ročník Český jazyk Nástěnná tabule nevázané psací písmo

Tabule nevázaného psacího písma přináší písmena v pořadí české abecedy. Formát: formát 690 x 980 mm, 1 barevná tabule.
5506007

1.ročník Český jazyk Písanka 1 nevázané písmo

Písanka 1 obsahuje nácvik velkých i malých tvarů samohlásek a písmen m, l, s, p, t, j, n, d a jejich užití ve slabikách, slovech a větách.