Učebnice, pracovní sešity

4727

Klasifikační sešit A5

Předností je rychlá orientace díky 10 výsekům pro jednotlivé třídy. Za každým seznamem je volný prostor pro poznámky.
5507727

Německý jazyk Passt schon! 3. Učebnice a pracovní sešit+interaktiv

Sada učebnice a pracovního sešitu: papírová a elektronická verze.
5508300

4.ročník Informatika Učebnice

Nová učebnice informatiky vytvořená plně v souladu s novými RVP a koncepcí tzv. nové informatiky.
5508301

4.ročník Informatika Metodická příručka

Ke každému dílu pracovní učebnice informatiky pro ZŠ je zpracována metodická příručka, která tvoří silnou metodickou podporu pro učitele.
5504757

Chemie sbírka příkladů pro SŠ

Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví.
5502409

Český jazyk pro SOŠ a SOU

Moderní, komplexně zpracovaná učebnice středoškolské češtiny. Zahrnuje všechny složky předmětu mluvnice, komunikace a sloh.
5600002

Barevné kamínky, téma č.1: Kdo všechno přišel do školy

Obsahem podtémat je přivítání dětí v mateřské škole, posilování prosociálních vztahů mezi dětmi a význam rodiny a domova.
5600011

Barevné kamínky téma č.10: Co už umím

Obsahem tématu jsou náměty k oslavě svátku dětí, k probouzení přirozené zvídavosti dětí a sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí.
5600003

Barevné kamínky, téma č.2: Sklízíme plody podzimu

Téma je rozpracováno do podtémat s náměty: na poli, na zahradě, v lese.
5600004

Barevné kamínky, téma č.3: Když padá listí

Děti objevují vliv počasí na přírodu a její proměny, osvojují si poznatky o lidském těle a zdraví člověka.
5600005

Barevné kamínky, téma č.4: Těšíme se na Ježíška

Kouzelné období vánoc, příprava Mikulášské slavnosti, vánoční tradice a zvyky, jdeme z pohádky do pohádky.
5600020

Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš Moje školka

Soubor obsahuje: 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Moje školka“, 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1)
5600019

Barevné kamínky: Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš Můj domov

Soubor obsahuje: 1 laminovaný barevný obrázek A4 „Můj domov“, 3 x 9 laminovaných barevných obrázků na složení tří výsledných obrazů 59,5x84 cm (A1)
5600006

Barevné kamínky, téma č.5: Paní Zima jede

Náplní podtémat jsou zimní hry a sporty, příprava na zápis do základní školy, slavnosti Masopustu.
5600007

Barevné kamínky, téma č.6: Objevujeme svět kolem nás

Děti objevují lidské činnosti a povolání, dopravní prostředky, řeky a moře.
5600008

Barevné kamínky, téma č.7: Jak se rodí jaro

Téma obsahuje náměty k objevování probouzející se jarní přírody. Slavnosti svátku jara, Velikonoční tradice a zvyky.
5600009

Barevné kamínky téma č.8: Moje zvířátko-kde má domov?

Děti objevují svět domácích i volně žijících zvířat a jejich mláďat.
5600010

Barevné kamínky téma č.9: Když všechno kvete

Krásy kvetoucí přírody ve hře dětí, příprava na svátek maminek.
5600014

Barevné kamínky: Hrajeme si s obrázky jarních květin e-publikace

E-publikace není fyzická publikace - pomocí přístupu přes internet si ji můžete ale vytisknout.
5600024

Barevné kamínky: Hrajeme si s pohádkou Medvídkovic rodinka

Pohádkový příběh pro poučení i zábavu s říkankami, písničkami a obrázky k vymalování.
5600012

Barevné kamínky: Pedagogická evaluace

Obsahem publikace je pedagogická evaluace z hlediska praxe předškolního vzdělávání a příklady aplikace pedagogické evaluace v každodenní praxi.
5600013

Barevné kamínky: Pedagogická evaluace 2

Obsahem publikace jsou evaluační otázky a ukázky tabulek pro evaluaci školního plánu, měsíčních a týdenních témat a denní vzdělávací činnosti - denní
5604476

Barevné kamínky: Pravidla společného soužití v MŠ

Publikaci nabízíme pedagogům jako inspiraci pro tvorbu pravidel společného soužití dětí v mateřské škole.
5604477

Barevné kamínky: Říkejme si spolu 2

Druhý díl knížečky Říkejme si spolu, který svými milými verši zaujme malé posluchače pro poslech i nácvik. Formát A5