Učebnice, pracovní sešity

5507727

Německý jazyk Passt schon! 3.díl učebnice a pracovního sešitu

Kniha obsahuje v jednom svazku učebnici s integrovaným pracovním sešitem.
4727

Klasifikační sešit A5

Předností je rychlá orientace díky 10 výsekům pro jednotlivé třídy. Za každým seznamem je volný prostor pro poznámky.
5502031

6.-9.ročník Anglický jazyk New English for You 3 Pupil's Book

Učebnice obsahuje 13 lekcí, 5 stran úvodního seznámení s Velkou Británií a Spojenými státy, přehledná gramatika, každá lekce obsahuje reálie
5501229

6.ročník Zeměpis pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, které vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, k
5500324

6.ročník Anglický jazyk Way to Win A2 učebnice

Učebnice - posilování mezipředmětových vztahů, praktické využití jazykového portfolia, motivační úvodní stránky ...
5502333

1.-4.ročník Matematika Pracovní sešit k počtům 3

Dvoubarevný, bohatě ilustrovaný pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Počty pro nižší stupeň.
5500931

6.ročník Dějepis 6 Pravěk Starověk

Moderně připravená učebnice nejstarších dějin, pravěku a starověku přibližuje žákům učivo nejvzdálenější minulosti formou co nejvíce přístupnou
5502310

4.ročník Přírodověda Člověk a jeho svět učebnice

Učebnice vede žáky k aktivnímu poznávání přírody a přírodních zákonitostí především pomocí pozorování a pokusů.
5503059

2.ročník Český jazyk Pracovní sešit Víš co čteš?

Pracovní sešit ke starší Čítance pro 2. ročník.
5504081

1.-3.ročník Český jazyk Číst a psát se naučím 2

Publikace je určena dyslektikům 1.- 3.ročníku, jejich rodičům, učitelům i speciálním pedagogům.Cvičení, upoutávky, hry, pohádky aj. pro dyslektiky.
5501118

6.ročník Český jazyk Čítanka

Čítanka je celobarevná, vázaná, ve formátu 150 x 210 mm, se slovníčkem autorů a ilustrátorů.
5501492

6.ročník Občanská výchova Člověk v demokratickém státě učebnice

Většina kapitol má jednotnou strukturu: krátké motivační příběhy ze života, výklad, rozšiřující učivo, otázky a úkoly, slovníček, shrnutí.
5505814

Anglický jazyk Project 2 Workbook with CD-ROM International Third Edition

Pracovní sešit - anglická verze-
5502312

4.ročník Vlastivěda Společnost učebnice

Učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky důrazem na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností.
5501139

4.ročník Vlastivěda Hlavní události nejstarších českých dějin

Učebnici je vhodné doplnit tímto pracovním sešitem, který zahrnuje mnoho zábavných úkolů a her k procvičení učiva a dalších námětů pro činnostní styl
5503729

6.ročník Dějepis Pravěk, starověk Pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva.
5500490

6.ročník Německý jazyk Učebnice

Jeden z dílů ucelené řady učebnic k výuce německého jazyka na ZŠ.
5503459

Francouzský jazyk En Francais A pracovní sešit 1.díl

Pracovní sešit slouží k dalšímu procvičování všech jazykových prostředků a řečových dovedností.
5502311

4.ročník Přírodověda Člověk a jeho svět pracovní sešit

Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje úlohy nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.
5504190

Francouzský jazyk En Francais učebnice 2.díl

Učebnicový soubor pro výuku francouzštiny na základních školách a víceletých gymnáziích pokrývá přibližně 600 až 800 vyučovacích hodin.
5502313

4.ročník Vlastivěda Společnost pracovní sešit

Pracovní sešit obsahuje přibližně jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.
5500132

1.-5.ročník Anglický jazyk New English for you 1 Pupil's Book

Celobarevná učebnice obsahuje 12 lekcí Orálního kurzu a 13 standardních lekcí. Je určena žákům-začátečníkům.
5502414

Anglický jazyk Cookie and Friends A Plus Classbook with CD

Rozšířená verze učebnice angličtiny pro děti ve věku 3 - 6 let. Pestře ilustrovaná učebnice rozvíjí čtecí a psací schopnosti pomocí zábavných příběhů.