Písanky, procvičovací sešity

1248

1.ročník Písanka 1.díl

Formát A4. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
69043

2.ročník Český jazyk Diktáty

Tato publikace obsahuje více než 200 diktátů určených zejména pro domácí procvičování základních gramatických jevů a překonání obtíží spojených s
12472

1.ročník Písanka 2.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
12473

1.ročník Písanka 3.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
7321

1.ročník Procvičovací sešit 1.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
12474

1.ročník Písanka 4.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
69088

3.ročník Matematika Pětiminutovky

Na počátku knihy si děti nejprve procvičí, co se naučily v 2. třídě.
69083

2.ročník Český jazyk Pětiminutovky

Pětiminutovky začínají opakováním látky 1. třídy.
12475

1.ročník Písanka 5.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
7322

1.ročník Procvičovací sešit 2.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
69089

4.ročník Matematika Pětiminutovky

Knížka začíná opakováním látky 3. třídy.
5503739

1.ročník Písanka stíratelná

Tato nová písanka obsahuje 10 stran k procvičování psaní písmen, číslic, znaků a jednu stranu se hrou lodě.
7323

1.ročník Procvičovací sešit 3.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
69066

5.ročník Matematika Pětiminutovky

S pětiminutovkami si nejprve začínající páťáci zopakují látku 4. třídy.
7231

2.ročník Procvičovací sešit 1.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
7232

2.ročník Procvičovací sešit 2.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
7233

2.ročník Procvičovací sešit 3.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
69064

2.ročník Matematika Pětiminutovky

Žáci 2. třídy si nejprve zopakují základy z loňského roku, poté si procvičí počítání do 20, počítání do 100 a rozklad čísel.
7401

2.ročník Písanka 1.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
7402

2.ročník Písanka 2.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
7403

2.ročník Písanka 3.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
23461

Záložka Abeceda

Aktuální tabulka psacího písma doplněná obrázky.
23468

Záložka Anglická abeceda

Přehled abecedy s přepisem anglické výslovnosti, slovem a obrázkem k zapamatování.