Písanky, procvičovací sešity

1248

1.ročník Český jazyk Písanka 1.díl

Formát A4. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ.
12472

1.ročník Český jazyk Písanka 2.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
12473

1.ročník Český jazyk Písanka 3.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
7321

1.ročník Matematika 1.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
69083

2.ročník Český jazyk Pětiminutovky

Pětiminutovky začínají opakováním látky 1. třídy.
69088

3.ročník Matematika Pětiminutovky

Na počátku knihy si děti nejprve procvičí, co se naučily v 2. třídě.
12474

1.ročník Český jazyk Písanka 4.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
7322

1.ročník Matematika Procvičovací sešit 2.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
69034

3.ročník Český jazyk Diktáty

Tyto publikace obsahují více než 200 diktátů určených zejména pro domácí procvičování základních gramatických jevů a překonání obtíží spojených s
12475

1.ročník Český jazyk Písanka 5.díl

Formát A5. Písanky jsou součástí souboru Český jazyk pro 1. třídu ZŠ. 1 ks
7323

1.ročník Matematika Procvičovací sešit 3.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou plné úkolů, které je možno používat k samostatné práci i jako domácí úkoly a není opomenut i nácvik číslic.
69089

4.ročník Matematika Pětiminutovky

Knížka začíná opakováním látky 3. třídy.
5503739

1.ročník Stíratelná písanka

Tato nová písanka obsahuje 10 stran k procvičování psaní písmen, číslic, znaků a jednu stranu se hrou lodě.
69066

5.ročník Matematika Pětiminutovky

S pětiminutovkami si nejprve začínající páťáci zopakují látku 4. třídy.
7231

2.ročník Matematika Procvičovací sešit 1.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
7232

2.ročník Matematika Procvičovací sešit 2.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
7233

2.ročník Matematika Procvičovací sešit 3.díl

Formát A5. Procvičovací sešity jsou sestaveny obdobně jako v 1.
69064

2.ročník Matematika Pětiminutovky

Žáci 2. třídy si nejprve zopakují základy z loňského roku, poté si procvičí počítání do 20, počítání do 100 a rozklad čísel.
7401

2.ročník Český jazyk Písanka 1.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
7402

2.ročník Český jazyk Písanka 2.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
7403

2.ročník Český jazyk Písanka 3.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura).Písanky korespondují s postupem učiva v učebnici.
23461

Záložka Abeceda

Aktuální tabulka psacího písma doplněná obrázky.
23468

Záložka Anglická abeceda

Přehled abecedy s přepisem anglické výslovnosti, slovem a obrázkem k zapamatování.
53041

3.ročník Český jazyk Písanka 1.díl

Každý díl má 32 stran, formát A5. a vazbu V1 (brožura). Obsah 1.