5502369

Anglická frázová slovesa

1ks
- v aktivní komunikaci pro školy a samouky.
Na objednávku
145,00
5502370

Anglická konverzace

1 ks
Tato anglická konverzace je určena uživatelům, jejichž znalost angličtiny je na střední či pokročilejší úrovni.
Na objednávku
174,00
5504415

1.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
Na objednávku
178,00
5504416

1.ročník Čítanka učebnice

1 ks
Učebnice je první částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
Na objednávku
190,00
5504725

1.ročník Literatura učebnice

1 ks
Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
Na objednávku
190,00
5500319

2.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
Na objednávku
178,00
5503101

2.ročník Čítanka učebnice

1 ks
Pro každý ročník je určena jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
Na objednávku
190,00
5503100

2.ročník Literatura učebnice

1 ks
Učebnice je druhou částí nové čtyřdílné řady učebnic osvědčeného autorského týmu odborníků a středoškolských učitelů.
Na objednávku
190,00
5500320

3.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
Na objednávku
178,00
5506360

3.ročník Čítanka učebnice

1 ks
Obsah čítanky: světová literatura, vybrané národní literatury, drama a divadlo, česká literatura (autorské profily).
Dočasně vyprodáno
190,00
5506359

3.ročník Literatura učebnice

1 ks
Pro každý ročník je jedna učebnice literatury a jedna čítanka.
Dočasně vyprodáno
190,00
5500321

4.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice je čtvrtou, závěrečnou částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů.
Na objednávku
185,00
5505141

Přijímací zkoušky na VŠ český jazyk a literatura

1 ks
Publikace informuje o cílech, průběhu a metodách písemných i ústních přijímacích zkoušek, dále poskytuje studentům cenné rady a instrukce, jak se ke
Na objednávku
154,00
5503399

1.ročník Pravěk a starověk učebnice

1 ks
Publikace je prvním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia.
Na objednávku
212,00
5501262

2.ročník Středověk a raný novověk učebnice

1 ks
Publikace umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu.
Na objednávku
237,00
5506465

3.ročník Novověk učebnice

1ks
Publikace je třetím dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
Dočasně vyprodáno
212,00
5506466

4.ročník Nejnovější dějiny učebnice

1ks
Publikace je posledním dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia.
Dočasně vyprodáno
220,00
5503482

Chemie pro střední školy učebnice

1 ks
Učebnice určena pro všechny typy SŠ. V závěru jsou uvedeny funkční přehledy,tabulky a náměty na laboratorní práce.
Na objednávku
187,00
5503102

Obecná a anorganická chemie I učebnice

1 ks
Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia.
Na objednávku
178,00
5503103

Organická chemie a biochemie II učebnice

1 ks
Druhé upravené a doplněné vydání Učebnice tvoří komplet s titulem Chemie pro gymnázia I. Je zpracována podle nejnovějších osnov pro čtyřletá gymnázia.
Na objednávku
178,00
5504486

Přehled středoškolské chemie

1 ks
Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.
Dočasně vyprodáno
239,00
5505460

4.ročník Geografie 4 Česká republika učebnice

1 ks
Čtvrtá z řady učebnic geografie pro SŠ – je určena především čtyřletým gymnáziím, kde se geografie vyučuje v každém ročníku.
Dočasně vyprodáno
190,00
5503701

Geografie 1 Fyzickogeografická část učebnice

1 ks
Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání.
Na objednávku
190,00
5503113

Geografie 2 Socioekonomická část učebnice

1 ks
Učebnice je druhou částí ucelené řady. Ucelená čtyřdílná řada učebnic je koncipována podle učebních osnov čtyřletých gymnázií.
Na objednávku
190,00