Dyslektický program

5506218

1.-2.ročník Český jazyk Zrakové rozlišování

Pracovní listy slouží především k rozvoji zrakového rozlišování (optické diferenciace).
5503439

1.-2.ročník Český jazyk Zrakové vnímání, Optická diferenciace I.

Pracovní listy je možno použít k rozvoji: - optické diferenciace (zrakového rozlišování) - očních pohybů - uvědomování si posloupnosti - koncentrace
5501911

1.-3.ročník Český jazyk Hrajeme si s písmeny Rozlišování hlásek

Pomáhá dětem rozlišovat sluchem hlásky. Dětem ve věku 5 - 9 let má pomoci sluchem rozlišovat hlásky na různých místech slova.
5506170

1.-5.ročník Český jazyk Barevná pravidla

Pomůcka určená pro dysortografiky a všechny ostatní děti, které se zatím nekamarádí s pravopisem.
5504078

1.-5.ročník Český jazyk Cvičíme paměť Soubor pracovních listů nejen pro děti

Soubor pracovních listů nejen pro děti. Jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné získávání nových poznatků a vzdělávání je paměť.
5506219

1.-5.ročník Český jazyk Čtení pro mne

Pracovní listy Čtení pro mne jsou určeny k nácviku čtení. Prvních pět stran slouží k procvičení rozlišovaní písmen.
5504744

1.-5.ročník Český jazyk Čtení s porozuměním a hry s jazykem

Publikace Čtení s porozuměním a hry s jazykem - Čteme se skřítkem Alfrédem obsahuje: 1.
5504959

1.-5.ročník Český jazyk Domečky Vzory podstatných jmen

3 domečky a 131 kartiček na třídění. Děti určují rod a vzor a podle toho přiřadí slovo do správného domečku.
5506147

1.-5.ročník Český jazyk Hrátky s fixou Kreslení a psaní

Stíratelný pracovní sešit s plastovou vazbou obsahuje 8 stíratelných stránek.
5504079

1.-5.ročník Český jazyk Prostorová orientace pracovní listy

Pracovní listy Prostorová orientace rozvíjí pravo-levou a prostorovou orientaci a zrakové rozlišování.
5504077

1.-5.ročník Český jazyk Psaní s hraním pracovní sešit

Obsah: oddělování slov - sestavování vět - dopisování slov ve správném tvaru - počty slabik - slabiky obsažené ve slovech - skládání slov ze slabik -
5506217

1.-5.ročník Český jazyk Sluchové vnímání-Rozlišování měkkých a tvrdých slabik

Zaměřeno na rozlišování měkčení (slabiky di, ti, ni / dy, ty, ny). Soubor je zpracován včetně metodického materiálu.
5506089

1.-5.ročník Matematika Domečky Násobilka

Počet kartiček: 100, počet listů: 10, rozměr kartiček: 8x2. Domečky slouží k poznávání a osvojení násobilky.Obsahuje příklady s násobením čísly 1-10.
5503337

1.ročník Český jazyk Čtení, psaní, malování

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní.
5503364

1.ročník Český jazyk Čtení, psaní, malování 1.

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní. Jsou určeny běžné populaci žáků 1.
5503361

1.ročník Český jazyk Čtení, psaní, malování 3

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní.
5504493

1.ročník Český jazyk Jedním tahem

Pracovní listy Jedním tahem jsou především určeny k rozvoji schopností a dovedností potřebných pro kreslení a psaní.
5506223

1.ročník Český jazyk Orientace v čase 1. díl

Vnímání plynutí času je pro předškolní dítě vymezeno událostmi, které ho obklopují, které se pravidelně střídají, tzn.
5503934

1.ročník Český jazyk Postřehovací slabiky

Postřehovací slabiky jsou určeny k nácviku čtení slabik, jejich rychlejšímu vybavování při čtení souvislého textu.
5506629

1.ročník Český jazyk Rozcvičovací listy

Rozcvičovací listy usnadňují osvojení a zpevnění správného držení tužky a nabytí přiměřené grafomotorické obratnosti.
5503933

1.ročník Český jazyk Sluchové vnímání

Dobře rozvinutý fonematický sluch je jedním z předpokladů úspěšného čtení a psaní.
5503362

1.ročník Český jazýyk Čtení, psaní, malování 2

Alternativní pracovní listy prvopočátečního čtení a psaní.
5501077

1.ročník Klárka hezky povídá

Obrázková kniha je určena pro děti s narušenou komunikační schopností.
5505522

2.-5.ročník Český jazyk Specifické poruchy učení Soubor pracovních listů

Soubor 51 pracovních listů pro nápravu dyslexie, dysortografie, dysgrafie je určen dětem od druhé do páté třídy.