Tabulky, záložky a taháky

5503141

Dějepis Přehled světových dějin tabulka skládačka A5

Světové dějiny od pravěku až po současnost vhodné pro studenty základních i středních škol.
5503137

Fyzika Přehled fyziky tabulka skládačka A5

Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po optiku a astrofyziku.
5505744

Anglický jazyk Anglická nepravidelná slovesa - tabulka A5

Přehled tvarů préterita a perfekta nejužívanějších nepravidelných sloves.
5503135

Vlastivěda Česká republika - tabulka jednolist A4

Mapka České republiky s řadou doplňkových mapek, tabulek a grafů, zeměpisné rekordy ČR, mapka administrativního členění ČR, kapitoly obyvatelstvo,
5505036

Český jazyk Abeceda česká - tabulka A5

Přehledně zpracovaná česká abeceda s veselým obrázkem u každého písmenka pro snazší zapamatování.
5506906

Ruský jazyk Ruská azbuka tabulka - A5

Tiskací a psací písmena ruské abecedy včetně výslovnosti a názorného obrázku. Ruské hláskování správné psaní a napojování psacího písma s příklady.
5503099

Zeměpis Státy světa tabulka skládačka A5

Seznam států světa v nejnovějších číslech, řazený podle světadílů.
5505010

Anglický jazyk Obrázková angličtina 1 zvířata - tabulka A5

62 slovíček s výslovností - zvířata domácí, divoká, exotická, hmyz, označení nepravidelných tvarů plurálu.
5503136

Chemie Přehled chemie tabulka skládačka A5

Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po organickou a anorganickou chemii.
5506383

Německý jazyk Německé číslovky - tabulka A5

Kompletně zpracovaný přehled německých číslovek, který pomůže zvládnout gramatiku všem malým i velkým školákům.
5503134

Přírodopis Kostra člověka tabulka jednolist A4

Detailní anatomické nákresy kosterní soustavy člověka. Pomůcka vhodná pro studenty základních i středních škol.
5506386

Německý jazyk Obrázková němčina 1 - tabulka zvířata A5

Ilustrovaný slovník zpracovaný dle jednotlivých témat. Názorné ilustrace pomáhají zapamatovat si nová slovíčka.
80603

Anglická písmena, číslice tabulka A4

Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru.
5505011

Anglický jazyk Obrázková angličtina 2 ovoce, zelenina - tabulka A5

24 druhů ovoce, 24 druhů zeleniny, označení nepočitatelných podstatných jmen.
5505012

Anglický jazyk Obrázková angličtina 3 lidské tělo - tabulka A5 jednolist

105 slovíček s výslovností, 20 frází spojených se zdravím a nemocí.
5506385

Německý jazyk Obrázková němčina 3 - tabulka lidské tělo A5

Názorné ilustrace pomáhají zapamatovat si nová slovíčka. Tvary singuláru a plurálu, 105 německých slovíček, 18 frází spojených se zdravím a nemocí.
80612

Anglické časování sloves tabulka A4

Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru.
5506382

Německý jazyk Obrázková němčina 4 - tabulka oblečení A5

Názorné ilustrace pomáhají zapamatovat si nová slovíčka.
5505013

Anglický jazyk Obrázková angličtina 4 oblečení - tabulka A5

93 slovíček s výslovností - oblečení, obuv, doplňky, látkové vzory, klenoty, 20 frází.
5506384

Německý jazyk Obrázková němčina 5 - tabulka jídlo A5

Názorné ilustrace pomáhají zapamatovat si nová slovíčka.
5505014

Anglický jazyk Obrázková angličtina 5 jídlo - tabulka A5

129 slovíček s výslovností - potraviny, nápoje, úprava pokrmů, balení, stolování, jídla, chutě, 12 frází.
5506436

Český jazyk Podstatná jména - tabulka A5

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen vhodné i pro dyslektiky.
5505350

Matematika Zlomky - tabulka 2 strany A5

Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma zlomků: základní rozdělení zlomků, rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků, matematické
5503094

Český jazyk Přehled české gramatiky tabulka skládačka A5

Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol, pravopis, tvarosloví, skladba, přehledně graficky členěno do