Nabídka pro školy 2021

5501646

1.ročník Slabikář metodická příručka

Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní. Alter přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů.
Na objednávku
90,00
5503630

1.ročník Žáčkův Slabikář CD

Texty ze Slabikáře čtou žáci základní školy.
Na objednávku
69,00
5504611

1.ročník Žáčkův Slabikář CD OPTIBOOK

Jedná se o ozvučenou elektronickou verzi učebnice Žáčkův Slabikář ALTER, která je určena pro použití na PC.
Na objednávku
138,00
5504618

1.ročník Žáčkův Slabikář CD OPTIBOOK multilicence

Jedná se o ozvučenou elektronickou verzi učebnice Žáčkův Slabikář ALTER, která je určena pro použití na PC.
Na objednávku
345,00
5500284

1.ročník Živá abeceda pracovní učebnice

Učebnice pro předslabikářové období. Soustřeďuje se na správné čtení a psaní (tiskací písmo) slabik, jednoduchých slov a krátkých vět.
Na objednávku
62,00
5500752

1.ročník Živá abeceda pracovní sešit

Soubor rozmanitých úkolů pro přímou i samostatnou práci žáků v předslabikářovém období.
Na objednávku
46,00
5507108

1.ročník Živá abeceda pracovní sešit interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice je elektronická verze rozšířená o interaktivní doplňky pro IT SMART Board.
Dočasně vyprodáno
630,00
5504473

1.ročník Živá abeceda e-učebnice

Elektronická verze učebnice Živá abeceda pro předslabikářové období, časově neomezená multilicence.
Na objednávku
2 640,00
5507107

1.ročník Živá abeceda e-učebnice multilicence pro školy

Učebnice pro předslabikářové období. Soustřeďuje se na správné čtení a psaní (tiskací písmo) slabik, jednoduchých slov a krátkých vět.
Dočasně vyprodáno
660,00
5504476

1.ročník Živá abeceda pracovní sešit e-učebnice

Elektronická verze.
Na objednávku
1 930,00
5503702

1.ročník Živá abeceda pracovní sešit interaktivní učebnice

Soubor rozmanitých úkolů pro přímou i samostatnou práci žáků v předslabikářovém období.
Na objednávku
2 490,00
5503865

1.ročník Abeceda nástěnná tabule

Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí české abecedy.
Na objednávku
110,00
12479

1.ročník Písmena a slabiky

Listy s jednotlivými písmeny jsou perforovány, žáci je mohou místo obtížného střihání snadno oddělit. 4 kartonové listy.
Skladem
51,00
5504099

1.ročník Písmo podle Slabikáře nástěnná tabule

Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí, v jakém jsou uvedena v učebnicích počátečního čtení a psaní z nakladatelství ALTER.
Na objednávku
50,00
5502849

1.ročník Soubor nástěnných obrazů k Živé abecedě

Soubor barevných obrazů, který obsahuje všechna malá i velká písmena z učebnice Živá abeceda (A a; E e; I i ; O o; U u; J j; L l; M m; P p; S s; T t;
Na objednávku
410,00
5503750

1.ročník Soubor nástěnných obrazů slabik a slov

Pomůcka je určena k výuce počátečního čtení podle Slabikáře Jiřího Žáčka.
Na objednávku
500,00
5501821

1.ročník Soubor obrazů pro vyvození slabik

Učební pomůcka: soubor obrázků, které žáci pojmenovávají, názvy rozkládají na slabiky a pracují s náslovnou slabikou.
Na objednávku
200,00
5501822

1.ročník Soubor slabik a slov k Živé abecedě

Pomůcka pro počáteční čtení. Obsažená slova a slabiky doplňují Soubor demonstračních obrázků pro vyvození slabik. 81 listů.
Na objednávku
150,00
5503302

1.ročník Tabule nástěnná abeceda nevázané psací písmo

Tabule nevázaného psacího písma přináší písmena v pořadí české abecedy. Formát: formát 690 x 980 mm, 1 barevná tabule.
Dočasně vyprodáno
50,00
5500246

2.ročník Český jazyk

Učebnice se zaměřuje na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu.
Na objednávku
140,00
5503689

2.ročník Učebnice CD

CD-ROM je zpracováním tištěné učebnice Český jazyk pro 2. ročník ZŠ a Pracovního sešitu I, II.
Na objednávku
1 400,00
5500541

2.ročník Český jazyk e-učebnice

Elektronická verze učebnice českého jazyka pro 2.ročník ZŠ.
Na objednávku
1 200,00
5500228

2.ročník Pracovní sešit 1.díl

Soubor cvičení a úkolů pro samostatnou i společnou práci žáků vychází převážně z textů uvedených v učebnici Český jazyk 2 ALTER, s níž tvoří
Na objednávku
54,00
5503780

2.ročník Pracovní sešit 1.díl e-učebnice

Dvojdílný pracovní sešit cvičení a úkolů pro samostatnou práci žáků vychází převážně z textů uvedených v učebnici Český jazyk 2 Alter.
Na objednávku
2 200,00