Kniha pošty

622

Kniha došlé pošty A4 100ls

Záznamní kniha s bezdřevým papírem a lesklou laminací Hospodářský dokument pro vedení spisové služby: podací deník neboli evidence příchozí pošty.