Dortová fontána 15cm s držákem na láhev

Žádná párty se neobejde bez těchto párty fontán! Jedno balení obsahuje 2 kusy zlaté párty fontány o délce 15 cm. Délka trvání 40 sek. Prodáváno pouze po 2 kusech a je určena pouze pro venkovní využití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P250 Nevystavujte obrušování, nárazům, tření. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. P370 + P380 + P375. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti P372. Nebezpečí výbuchu.
Kód produktu: 23198
Dostupnost: Skladem
Záruka: 24 měsíců
Váha: 0.061 kg
Prodej: prodej po 1 bal.
Balení: v balení 40 bal.
Skladem
53,00