Tvarosloví sada 21 ks

Sada 21-ti obrazů v tubusu, formát A2. Druhy slov : pády. Podstatná jména : skloňování (Pán,hrad,muž, stroj), (Předseda, soudce), (Žena, růže, píseň, kost), (Město, moře, kuře, stavení). Přídavná jména : skloňování příd. jmen tvrdých, skloňování příd. jmen měkkých, skloňování příd. jmen přivlastňovacích (Otcův), skloňování (Matčin). Zájména: skloňování zájmen bezrodých, rodových. Skloňování zájmena on a jenž. Číslovky : skloňování číslovek. Slovesa : časování sloves podle tříd a vzorů. Předložky, spojky, příslovce (stupňování), částice, citoslovce.
Kód produktu: 5504961
Dostupnost: Na objednávku
Záruka: 24 měsíců
Prodej: prodej po 1 ks
Na objednávku
2 495,00