Nakladatelství:

5501556

5.-9.ročník Základy angličtiny 1 My World učebnic

1 ks
Učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - žáky s lehkým mentálním postižením a v souladu s ním se
Na objednávku
110,00
5501557

5.-9.ročník Základy angličtiny 1 My World pracovní

1 ks
Pracovní sešit slouží k procvičování učiva probíraného v učebnici Základy angličtiny.
Na objednávku
70,00
5501558

5.-9.ročník Základy angličtiny 1 My World příručka

1 ks
Nedílná součást učebnice a PS angličtiny pro učitele.
Na objednávku
29,00
5501655

Základy angličtiny 1 - MY WORLD sada pro učitele

1 sada
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk.
Na objednávku
154,00
5503618

1.-5.ročník Učíme se češtinu pracovní sešit III

1 ks
Tyto tři pracovní sešity uzavírají specifickou část řady materiálů pro výuku českého jazyka, protože v 8. a 9.
Na objednávku
81,00
5501525

2.ročník Pravopisná cvičení I sbírka

1 ks
Dvě obsáhlé sbírky cvičení, v nichž si žáci procvičí probírané pravopisné jevy.
Na objednávku
70,00
5501526

2.ročník Pravopisná cvičení II sbírka

1 ks
Dvě obsáhlé sbírky cvičení, v nichž si žáci procvičí probírané pravopisné jevy.
Na objednávku
70,00
5501643

3.ročník Čítanka

1 ks
Říkanky, říkadla, básničky, hádanky, skrývačky a úryvky z pohádek doprovázejí barevné ilustrace akademické malířky Věry Faltové.
Na objednávku
220,00
5501641

4.ročník Učebnice

1 ks
Obsahem učebnice jsou: druhy vět, slova ve větě, význam slova, třídění slov, pořádek slov ve větě, členění slov na slabiky a hlásky, souhlásky, délka
Na objednávku
110,00
5501419

4.ročník Pracovní sešit

1 ks
Pracovní sešit je doplněn černobílými ilustracemi.
Na objednávku
52,00
5501521

5.ročník Učebnice

1 ks
Na opakování učiva předešlých ročníků navazuje výslovnost a psaní znělých a neznělých souhlásek na konci a uvnitř slova, vyjmenovaná slova po b, l, m.
Na objednávku
110,00
5501424

5.ročník Pracovní sešit

1 ks
K upevňování učiva uvedeného v učebnici slouží zásobník pravopisných cvičení.
Na objednávku
59,00
5501425

6.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice obsahuje určování rodu, čísla, životnosti a neživotnosti podstatných jmen mužského rodu; osoba, číslo a čas u sloves, časování sloves v
Na objednávku
110,00
5501426

6.ročník Pracovní sešit

1 ks
K procvičování učiva poslouží pracovní sešit. Obsahuje značné množství cvičení jak z pravopisu, tak i ze slohu.
Na objednávku
64,00
5501537

7.ročník Učebnice

1 ks
Učebnice obsahuje psaní předpon, podstatná jména, slovesa, podmět, přísudek.
Na objednávku
110,00
5501427

7.ročník Pracovní sešit

1 ks
Pracovní sešit je zaměřen zejména na slohový výcvik.Na praktických příkladech doplňování, srovnávání pořadí vět atp.
Na objednávku
59,00
5501657

8.ročník Učebnice

1 ks
Obsahem učebnice je pravopis -i, -y po obojetných souhláskách uvnitř slova, psaní bje - bě, pje - pě atd., pravopis koncovek 1. a 4.
Na objednávku
110,00
5501452

8.ročník Pracovní sešit

1 ks
Pracovní sešit slouží k procvičování a prohlubování učiva slohu v souladu s příslušnými učebními osnovami.
Na objednávku
59,00
5501520

9.ročník Učebnice

1 ks
Na opakování učiva z nižších ročníků navazuje přehled slovních druhů, koncovky 1., 2. a 7.
Na objednávku
110,00
5501428

9.ročník Pracovní sešit

1 ks
Pracovní sešit je zaměřen především na procvičování a prohlubování slohového učiva.
Na objednávku
59,00
5501702

6.-9.ročník Nejnovější dějiny učebnice

1 ks
Na objednávku
393,00
5501691

6.-9.ročník Novověk učebnice

1 ks
Tato učebnice obsahuje toto učivo (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání): renesance,humanismus,reformace,český stát a velmoci
Na objednávku
372,00
5501663

6.-9.ročník Starověk učebnice

1 ks
Soubor nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Člověk a společnost,vzdělávací obor Dějepis, představují tři stěžejní starověké
Na objednávku
87,00
5506156

6.-9.ročník Starověk II učebnice

1 ks
Druhá v řadě dějepisných učebnic shrnuje učivo o starověkém Egyptě, Řecku a Římě. Je doplněna množstvím názorných mapek, ilustrací a fotografií.
Skladem u dodavatele
272,00